AECAD® és l’Associació Empresarial de Clíniques Dentals de Catalunya. Va néixer l’any 2010 com la Patronal de les Clíniques Dentals de Catalunya, per defensar els interessos de les Clíniques i Centres Dentals Privats, enfront de les clíniques marquistes i clíniques d’asseguradores

Quadre resum de serveis

Des d’AECAD® hem impulsat tota una sèrie de serveis,
als quals s’hi pot accedir segons la modalitat de soci que s’esculli

Soci Prèmium

Té dret a tots els serveis. Perquè sigui així, cal que en el moment del seu ingrés aboni una quota d’entrada i una quota associativa que vénen especificades a la pàgina 3. Respecte a la quota associativa es pot gaudir d’un descompte del 3% de l’import total anual si es fa en pagaments semestrals i del 5% de l’import total anual si es fa un sol pagament.

Soci Jove

Els Associats Joves, durant els 3 primers anys després del Grau/Màster o Postgraduat, la quota serà gratuïta. Per ser considerat “associat jove” caldrà tenir una edat màxima en el moment de la inscripció no superior a 30 anys, sent indispensable presentar en el moment de la inscripció l’aval de dos socis ordinaris de l’Associació. Transcorreguts aquests 3 anys o bé passa a ser soci Prèmium o bé deixar de ser soci. Dins aquesta categoria s’inclouen els joves estudiants de pregrau d’Odontologia de la UB i la UIC.

Soci Adherit

És una modalitat de soci que pot extrendre’s fins a 2 anys, i no té cost econòmic. Es gaudeix dels serveis i condicions especificats en el quadre resum. Transcorreguts aquests 2 anys el soci podria passar a ser soci Prèmium o bé deixar de ser soci.

Soci Emèrit

És el Soci Prèmium que ens ha recolzat en tota la seva vida professional i que en l’actualitat està jubilat professionalment. Rep tots els serveis d’AECAD® que poden ser del seu interès. Amb exempció completa de qualsevol pagament. Els nostres Socis Emèrits són els que ens donen valor des del passat fins al futur.

Des d'AECAD® defensem els interessos dels nostres centres dentals privats

Gestionem l’aportació de nous pacients, disminuïm els costos logístics, facilitem eines de finançament i fidelització de les nostres pròpies carteres de pacients

 

em vull associar

socis aecad®

anys al teu costat

pacients

La Patronal dels Dentistes de Catalunya

Edifici Cooperatives del Mar Moll Pesquer, s/n
08350 Arenys de Mar

Clàusula Legal