Conveni amb l’Ajuntament
de Barcelona

L’Ajuntament acorda amb l’AECAD® una reducció de preu del 35% per a persones vulnerables en prop de 100 clíniques dentals

El conveni signat entre el consistori i l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (AECAD®) serà vigent durant els propers dos anys com a mínim. Se’n podran beneficiar tant les 233.000 persones usuàries de la Targeta Rosa com les 33.000 persones que disposen de la Targeta Barcelona Solidària. La mesura està dissenyada per arribar més enllà de les 1.200 persones ateses al servei municipal de dentista gratuït per a persones derivades pels Serveis Socials.

Associa't al Quadre Mèdic de la Tarifa Social d'AECAD®

podràs formar part del quadre mèdic que atent quasi 300.000 pacients

 

em vull associar Al Quadre mèdic Tarifa social

D’aquest acord se’n podran beneficiar fins a 266.000 veïns i veïnes de Barcelona, és a dir al voltant d’un 16% de la població de la ciutat. En concret, el conveni està pensat perquè s’hi acullin totes les persones que disposen d’una Targeta Barcelona Solidària i també les que són beneficiàries de la Targeta Rosa. Hores d’ara la Targeta Barcelona Solidària, que gestionen els Serveis Socials municipals i que ha estat redissenyada recentment per unificar en un únic punt les ajudes socials que atorga l’Ajuntament, arriba a prop de 16.000 famílies que en total representen unes 33.000 persones. La Targeta Rosa, per la seva banda, la tenen gairebé 233.000 persones, de les quals 105.000 en disposen en la seva versió totalment gratuïta i 128.000 en la versió reduïda.

L’acord implica que les persones usuàries de qualsevol d’aquestes targetes poden escollir entre les clíniques dentals associades a l’AECAD® i adscrites al programa d’odontologia social, i rebre així tractaments a uns preus clarament inferiors als de mercat. Agafant com a referència els tres tractaments més comuns actualment en les clíniques dentals això es tradueix en pagar un màxim de 18,60 euros per a una higiene dental en cas de les persones beneficiàries de la Targeta Barcelona Solidària i la Targeta Rosa Gratuïta o bé 20 euros per les persones beneficiàries de la Targeta Rosa Reduïda. En el cas de les obturacions senzilles els preus serien de 32,55 i 35 euros, respectivament, i pel que fa a les pròtesis complertes la despesa seria inferior als 400 euros.

El conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AECAD® no implica cap aportació econòmica de les parts, sent les mateixes clíniques les que assumiran el descompte dels tractaments d’odontologia funcional amb la reducció de preu pactada. L’adhesió de les clíniques al programa serà voluntària, tot i que implicarà complir amb una sèrie de requisits com a ara l’ús de materials de qualitat garantida. En un primer moment serà vigent fins a desembre del 2021 i serà prorrogable dos anys més per acord mutu de les parts. 

 

 

L’AECAD® es compromet a difondre entre els seus associats el programa d’avantatges, així com a facilitar les dades dels establiments que s’adhereixin, a verificar la correcta aplicació dels descomptes i a proporcionar trimestralment estadístiques de les persones ateses, entre d’altres coses. El consistori, per la seva banda, es compromet a vetllar perquè l’atorgament de les diferents targetes es faci sempre seguint els criteris establerts i a fer difusió dels establiments adherits entre els titulars de les diferents targetes, entre d’altres.

L’acord és una passa més de l’Ajuntament de Barcelona i de l’AECAD® per promoure l’accés a l’atenció bucodental de la població barcelonina que per motius estrictament econòmics té moltes dificultats per accedir als serveis odontològics funcionals, una situació que afecta com a mínim al 12% de la població de Catalunya. En aquest sentit cal recordar el servei d’odontologia municipal gratuït per a persones vulnerables derivades pels Serveis Socials municipals, que des de la seva posada a finals de 2018 ja ha arribat a 1.200 persones.

En conveni amb:

Clàusula Legal

Edifici Cooperatives del Mar Moll Pesquer, s/n
08350 Arenys de Mar